بله، قطعاً. انجام روان درمانی، بخصوص روان درمانی روانکاوانه، تنها در موقعیت و فضایی امکان‌پذیر است که در آن شما احساس امنیت و اطمینان کامل داشته باشید. حفظ محرمانگی آنچه که به من می‌گویید یکی از اصولی‌ترین عناصر کار ما خواهد بود. این بدان معنی است که آنچه که به من می‌گویید، تنها با من خواهد ماند. به همین دلیل نیز من همیشه در تلاشم تا روش های ارتباطی را با استفاده از جدیدترین و ایمن‌ترین پلتفرم‌های موجود، به امنیت بیشتری برسانم. در حال حاضر من بیماران را از طریق دو پلاتفورم «زوم» و «گوگل میت» ملاقات میکنم، اما در صورت نیاز و موارد خاص، ملاقات میتواند از طریق پلاتفورم های دیگری نیز انجام گیرد.