خیر. من، و بسیاری دیگر از رواندرمانگرانی روانکاو، از کار کردن با شرکت های بیمه امتناع میکنیم. و در هر صورت پذیرش پوشش بیمه بخصوص برای کار با افرادی که خارج از ایالت ماساچوست هستند عملی نیست. این یک واقعیت است که متاسفانه روان درمانی روانکاوانه از امکانات الیت محسوب میگردد، و به دلیل طبیعت عمق-گرا و زمان بر خود بسیاری از افرادی که به واقع نیاز فراوانی به این خدمت دارند از آن بی نصیب میمانند. این یک واقعیت ناراحت‌ کننده است، اما با توجه به الگوهای کنونی تقسیم ثروت، امکانات و امتیازات، این واقعیت به سادگی قابل حل و تغییر نیست. همانطور که مثلا وضعیت خاص سیاست و اقتصاد جهانی امروز بسیاری از افراد ساکن ایران را از امتیازات و خدمات فراوانی محروم نگه داشته است. من بخصوص هزینه سنگین این خدمت برای هم وطنان ساکن ایران بسیار به دلیل واقعیت های سیاسی و اقتصادی کشور را عمیقا ناخوشایند و نگران کننده میابم. همانطور که قبلا ذکر شد، تلاش میکنم تا در جای خودم با ارائه تخفیف های خاص به هموطنان ساکن ایران، و یا ارائه فرم sliding scale لااقل کمی عدالت در این سیستم ناعادلانه ایجاد کنم، اما خوب میدانم که میزان نیاز موجود بسیار با آنچه که من یا هر کس دیگری به شکل فردی قادر به ارائه میباشد متفاوت است و تناسبی نیست.