برای دوره های روان‌درمانی معمولا یک جلسه در هفته توصیه میشود.  این تعداد میتواند در موارد نیاز تا ۲ جلسه در هفته افزایش یابد، و همچنین برای افرادی که خواستار انجام روانکاوی سنتی هستند تعداد جلسات میتواند تا ۴ جلسه در هفته باشد. همچنین در موارد خاصی تعداد کمتر از یک جلسه در هفته میتواند توصیه شود. این تصمیم را در جلسه معارفه با هم خواهیم گرفت، بسته به نوع مشاوره  لازم.

طول جلسات به طور معمول ۵۰ دقیقه است. البته توجه داشته باشید که برخی جلسات، مانند جلسات درمان گروهی یا برخی از جلسات درمان خانوادگی ممکن است بیشتر از ۵۰ دقیقه طول بکشند. در این موارد نیاز، در مورد طول جلسه از پیش بحث و توافق خواهیم کرد.