یادداشت ها

صفحه اصلی/یادداشت ها
یادداشت ها2023-03-15T09:26:41-04:00

ژوئن 2023

روان درمانی به عنوان قطب نما

زندگی، با تجربیات بی شمارش، اغلب ما را با چالش هایی مواجه می کند که می توانند از نظر عاطفی آزاردهنده باشد. روان درمانی فردی گاهی حکم قطب نمایی پیدا میکند که جهت صحیح را [...]

فوریه 2023