موقعیت‌های صفحه

موقعیت‌های صفحه در قالب آوادا این امکان را میدهد که در صفحه از یک ستون تا 6 ستون موقعیت را ایجاد کرد و از آنها برای طراحی صفحه استفاده کرد. بصورت درصدی میتوانید از این موقعیت ها استفاده کنید. بطور مثال یک سوم برای عکس و دو سوم برای متن استفاده کنید.

کنترل کننده‌ی قدرتمند موقعیت‌های صفحه در آوادا شما را به شدت کمک میکند تا بتوانید به سادگی هر نوع ایده‌ی خلاقانه‌ای را بسازید.

موقعیت تمام صفحه

استفاده از هر 6 موقعیت (ستون) صفحه بصورت یک تکه

استفاده از یک دوم موقعیت صفحه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده. از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.

استفاده از یک دوم موقعیت صفحه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده. از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.

یک سوم صفحه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده.

دو سوم صفحه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده. از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.

یک چهارم صفحه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی.

سه چهارم صفحه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده. از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.

یک پنجم صفحه

لورم ایپسوم.

چهار پنجم صفحه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده. از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.

سه پنجم صفحه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده. از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.

دو پنجم صفحه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده. از طراحان گرافیک است.

پنج ششم صفحه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده. از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.

یک ششم صفحه

کنترل border و کنترل padding

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

استایل خطی بعنوان دورخط

در وبسایت خود میتوانید استفاده کنید

استایل خط خط بعنوان دورخط

در وبسایت خود میتوانید استفاده کنید

استایل نقطه نقطه بعنوان دورخط

در وبسایت خود میتوانید استفاده کنید

بصورت تک خط
در بالا

در وبسایت خود میتوانید استفاده کنید

بصورت تک خط
در راست

در وبسایت خود میتوانید استفاده کنید

بصورت تک خط
در پایین

در وبسایت خود میتوانید استفاده کنید

بصورت تک خط
در چپ

در وبسایت خود میتوانید استفاده کنید

بصورت تک خط
در کل باکس

در وبسایت خود میتوانید استفاده کنید

کنترل ضخامت خط

در وبسایت خود میتوانید استفاده کنید

کنترل ضخامت خط

در وبسایت خود میتوانید استفاده کنید

استفاده از تصویر بعنوان پس زمینه 

در وبسایت خود میتوانید استفاده کنید

استفاده از رنگ بعنوان پس زمینه 

در وبسایت خود میتوانید استفاده کنید

و کلی تنظیمات دیگر که شما را به وجد خواهد آورد