پلتفرم ترجیحی من در حال حاضر Zoom است که از طریق حسابم در دانشکده پزشکی هاروارد استفاده می‌کنم، و همچنین بخصوص با توجه به موقعیت خاص ایران امکان استفاده از پلاتفورم گوگل میت Google Meet نیز در موارد خاص وجود دارد. اما همانگونه که قبلا ذکر شد، با توجه به نیازها و دلایل، و بسته به موردهای خاص، آماده به استفاده از پلتفرم‌های دیگر هستم. در صورتی که به دلایلی نیاز به دیدار از طریق پلتفرم دیگری دارید، به من اطلاع دهید.