خیلی راحت. شما می توانید از طریق رفتن به این صفحه روز و ساعتی را که برای شما مناسب و در تقویم من هم باز باشد انتخاب کنید.  جلسهٔ اول برای ارزیابی  خالی از هزینه خواهد بود. این یک جلسه کوتاه (حدود 15 تا 30 دقیقه) است که در آن شما به من می گویید که چه می خواهید، دلیل تماس گرفتن تان با من چیست و من در چه موردی میتوانم به شما کمک کنم. من نیز سوالاتی از شما خواهم پرسید، برای درک بهتر آنچه شما به دنبال آن هستید، و برای تصمیم گیری در مورد اینکه آیا روان درمانی آنلاین گزینه خوبی برای شما است یا خیر و آیا من شخص مناسبی برای کمک به شما هستم یا خیر. در این جلسه شما همچنین هرسئوالی مورد من و کار من داشته باشید میپرسید، و تصمیم می گیرید که آیا علاقه مند به کارکردن با من هستید یا خیر. اگر در پایان این جلسه مشترکا به این نتیجه برسیم که رواندرمانی آنلاین برای شما مناسب است و من هم رواندرمانگر مناسبی برای کمک به شما هستم، آن وقت جلسات بعدی را برنامه ریزی و زمان بندی خواهیم کرد.