نرخ  من برای جلسات فردی 150 دلار آمریکا است. نرخ جلسات با زوج ها 250 دلار است، و نرخ جلسات گروه درمانی 50 دلار است. نرخ انواع دیگر جلسات از قبیل روانکاوی کلاسیک، سوپرویژن برای رواندرمانگران، و مشاوره های تخصصی برای شرکت ها، به صورت مورد به مورد بررسی خواهد شد. با توجه به وضعیت اقتصادی حال حاضر در ایران، تعداد محدودی ساعت در هر هفته به ارائه خدمت به هموطنان ساکن ایران تخصیص داده میشود. نرخ این ساعت ها متفاوت و مشمول تخفیف ویژه میباشد. اگر شما ساکن ایران هستید، لطفا به من بگوئید تا در مورد نرخ مناسب به شکل فردی و موردی تصمیم گرفته شود.

من همچنین درصد محدودی از ساعت های خود را نیز برای ارائه مشاوره بر أساس نرخ تخفیفی لغزشی (sliding scale) نگه می دارم، که برای افرادی که توان پرداخت هزینه کامل را ندارند اختصاص دارد. این نرخ های تخفیفی فقط برای افرادی است که به دلیل شراہط خاص توان پرداخت هزینه کامل را ندارند. اگر فکر می کنید نیاز به درخواست sliding scale دارید، لطفا با من تماس بگیرید و جزئیات وضعیت خود را توضیح دهید. لطفا در خاطر داشته باشید که تنها قادر به  ارائه ساعت های محدودی در هفته در چارچوب این طرح هستم و با وجود واجد شرایط بودن شما، ممکن است امکان برآورده کردن درخواست شما را نداشته باشم.