نیازی به نگرانی درباره “آماده شدن” برای جلسه اول یا هر جلسه دیگری نیست. مهمترین چیز برای شما این است که احساس راحتی کنید و خودتان باشید، به صراحت درباره چالش‌هایی که به خاطر آن تصمیم به تماس با من گرفته اید صحبت کنید، و هرگونه سوالی که دارید را از من بپرسید. به خاطر داشته باشید که جلسات ما نه برای من، بلکه برای شماست: شما من را استخدام کرده‌اید تا به شما کمک کنم زندگی بهتری داشته باشید. این کار نیاز به علاقه و ارتباط شفاف و صادقانه شما برای یادگیری و تغییر، و حاضر بودن برای پیشرفت و صحبت کردن دارد حتی در مواجهه با جنبه هایی در مورد خودتان و زندگی تان که شاید کمتر علاقه به دیدن و گفتگو در مورد آن داشته باشید. بنابراین پاسخ مختصر  به سئوال این است: شما نیازی به آماده شدن برای هیچ چیز ندارید به جز رودررو شدن با آن چیزی که به دنبالش هستید.

همچنین به خاطر داشته باشید که اولین جلسه یا همان جلسه آشنایی،  کوتاه تر و به مدت سی دقیقه است. این جلسه برای شما مجانی است، و تخصیص دارد به آشنا شدن من با شما و مشکلاتی که شما دنبال حلش هستید، و آشنا شدن شما با من، و تصمیم گیری برای اینکه آیا رواندرمانی برای شما راه حل مناسبی است یا خیر، و آیا من رواندرمانگر مناسبی برای شما هستم یا خیر. پس از این جلسهٔ‌معارفه، طول معمولی هرجلسه فردی ۵۰ دقیقه خواهد بود.